L’estat ofereix noves ajudes per a la rehabilitació de l’habitatge de fins a 12.000 euros La mesura ha estat molt ben rebuda i són molts els qui ja l’han sol·licitat

Bones notícies per als residents a l’estat espanyol. Uns 18 milions d’habitatges podrien beneficiar-se d’unes noves ajudes aprovades recentment i destinades íntegrament a la millora de l’eficiència energètica, l’accessibilitat o la regeneració urbana.

Les noves mesures, a més, s’inclouen dins del Pla Estatal d’Habitatge —que es valoren entre els anys 2018 i 2021— i consten d’un màxim de 12.000 euros en forma d’ajudes i subvencions per a la rehabilitació d’habitatges.

Tot seguit, et donem a conèixer els aspectes més importants a tenir en compte a l’hora de sol·licitar aquestes ajudes.

Quines actuacions de rehabilitació poden ser subvencionades?

Les ajudes, de fet, es poden sol·licitar per a totes aquelles obres signifiquin una millora per a l’eficiència energètica de les nostres llars o millores d’accessibilitat. Aquí en teniu algunes de les més destacades:

  • Millora tèrmica de l’habitatge.
  • Instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic.
  • Establiment d’equips de generació o que permetin l’ús d’energies renovables.
  • Aplicació de millores d’aïllament sonor.
  • Instal·lació de mesures que permetin disminuir la contaminació des de l’interior de la casa.

Quins habitatges se’n poden beneficiar

Les cases en qüestió han de tenir un mínim de 22 anys. Així mateix, l’estat demana que la vivenda sigui el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris. A més, aquest ha de ser-ho des d’un any abans de sol·licitar l’ajuda.

Finalment, en el cas que el sol·licitant formi part d’una comunitat de veïns, el 50% dels pisos han de ser l’habitatge habitual dels seus propietaris o arrendataris.

Les ajudes

  • Habitatges unifamiliars: L’ajuda pot ser de 12.000 euros. Tot i això, s’ha de tenir en compte que els diners rebuts mai podràn superar el 40% de la inversió inicial.
  • Pisos: La màxima quantitat a percebre serà de 8.000 euros.
  • Edificis de vivendes: Pertocarà un màxim de 8.000 euros per vivienda.

Com demanar-les

Cada Comunitat Autònoma serà l’encarregada d’exposar les convocatòries públiques. Si es volen rebre, les obres no podran superar els 12 mesos des de la data de la concessió de la llicència municipal en el cas dels habitatges unifamiliars.

Font: CATALUNYA DIARI

Comparteix l'entrada

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print
Share on email