Certificat d’Eficiència Energètica gratuït per als nostres clients

A Visual pis tots els clients propietaris que ens confien la venda del seu habitatge poden disposar del Certificat Energètic de forma totalment gratuïta, només per confiar en nosaltres per vendre el seu immoble.

És la nostra contribució al compliment d’una disposició legal que ajudarà a la sostenibilitat en l’estalvi d’energia i en el manteniment de les condicions climàtiques bàsiques. El Certificat d’Eficiència Energètica va entrar en vigor el passat 1 de Juny de 2013 a través del Reial decret 235/2013 i obliga al fet que tots els edificis, habitatges i locals ja siguin de segona mà o d’obra nova que vagin a ser comercialitzats (en venda o lloguer) comptin amb una certificació energètica la qualificació de la qual oscil·la de la A (Favorable) a la G (Desfavorable). L’objectiu d’aquest certificat és qualificar a l’habitatge des del punt de vista d’estalvi energètic.

El propietari de l’immoble està obligat a a disposar del certificat d’eficiència energètica per poder llogar-ho o vendre-ho i ha de fer-se públic si aquest immoble s’anuncia o publicita a través de qualsevol mitjà o d’una agència immobiliària. A més haurà de ser facilitat al comprador al moment de l’Escriptura Pública de compravenda.

Si vostè ja disposa d’un contracte d’arrendament abans que entrés en vigor el Reial decret l’1 de Juny de 2013, no està obligat a tenir el certificat ni tampoc en el cas que aquest contracte sigui renovat; una altra cosa és si vostè formalitza amb un inquilí un nou contracte, en aquest cas sí serà necessària la seva obtenció.

Si vostè com a propietari incompleix aquesta normativa pot exposar-se a sancions que poden anar dels 300 als 6.000 euros de multa i fins i tot a l’anul·lació del contracte de compravenda o lloguer subscrit amb possibles indemnitzacions al comprador o arrendatari.

Comparteix l'entrada

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print
Share on email